Usługa biletowa

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, OLPP oferuje usługę polegającą na tworzeniu i utrzymywaniu, w imieniu klientów, zapasów obowiązkowych paliw tzw. usługa biletowa Klienci korzystający z tej usługi spełniają wymogi prawne, nie angażując do tego własnego paliwa.
OLPP świadczy usługę biletową w oleju napędowym, lekkim oleju opałowym oraz benzynie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!