Składowanie paliw

Operator Logistyczny Paliw Płynnych oferuje usługę składu, która kierowana jest do firm zajmujących się handlem i dystrybucją paliw i obejmuje:

• rozładunek paliwa z transportu kolejowego bądź rurociągowego,

• krótkookresowe magazynowanie,

• załadunek paliwa na transport autocysternowy bądź kolejowy.

OLPP może realizować powyższą usługę łącznie z komponowaniem i uszlachetnianiem paliw, co pozwala klientowi zarówno spełnić wymogi prawne (NCW), a także wyeksponować markę towarową (dodatki firmowe). Nad jakością paliwa czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne obejmując je stałym monitoringiem i kontrolą parametrów fizykochemicznych.

Największe Bazy Paliw OLPP, w celu zapewnienia płynnego zaopatrzenia rynku, świadczą usługi przez 7 dni w tygodniu. Na terenie Baz Paliw funkcjonują Składy Podatkowe, umożliwiające przechowywanie paliw w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!