Magazynowanie

Usługa magazynowania jest świadczona klientom, którzy realizując obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym”), wynajmują pojemność zbiornikową w celu zmagazynowania własnego paliwa.

Usługa obejmuje:

• rozładunek paliwa z transportu kolejowego bądź rurociągowego,

• długookresowe magazynowanie,

• załadunek paliwa na transport kolejowy bądź autocysternowy.

Nad jakością złożonego paliwa czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne OLPP.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!