Dozowanie dodatków i biokomponentów do paliw

OLPP świadczy usługi komponowania i uszlachetniania paliw w poniższym zakresie:
• dozowanie estrów do oleju napędowego i bioetanolu do benzyn – w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,
• dozowanie dodatków firmowych umożliwiające dystrybucję paliw pod marka właściwą dla odbiorcy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!