Usługi

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych jest największą na polskim rynku firmą, oferującą usługi w zakresie składowania paliw, magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych, dozowania biokomponentów i dodatków uszlachetniających, przeładunku paliw oraz tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tzw. usługa biletowa.

OLPP Sp. z o.o. posiada 19 Baz Paliw, w których przechowywana jest benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Spółka dysponuje zbiornikami o zróżnicowanej pojemności, z których największe mają pojemność 32.000 m3. Ich łączna pojemność to 1,8 mln m3.

Pięć największych Baz: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu Poznańskim i Emilianowie znajduje się na końcówkach dalekosiężnych rurociągów paliwowych.

Cztery Bazy zlokalizowane przy wschodniej granicy naszego kraju posiadają terminale przeładunkowe z torów szerokich na znormalizowane, które pozwalają na przeładunek rocznie 2,7 mln ton paliw i gazu.

Z kolei dzięki Bazie w Dębogórzu i terminalowi morskiemu możliwe jest sprowadzenie do Polski lub wysłanie 1,2 mln ton paliw rocznie.

Ofertę Spółki uzupełniają takie usługi jak uszlachetnianie i komponowanie paliw oraz badania laboratoryjne produktów naftowych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!