Strategia GK PERN

Strategia Grupy Kapitałowej PERN przewiduje wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych, sieci rurociągów oraz infrastruktury przeładunkowej w porcie w Gdańsku.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!