Rada Nadzorcza PERN pozytywnie zaopiniowała wniosek do WZA o połączeniu PERN S.A. i OLPP Sp. z o.o.

10 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza PERN, krajowego lidera logistyki naftowej pozytywnie zaopiniowała  wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący połączenia spółek PERN i OLPP. Pełna integracja dokona się z dniem 2. stycznia 2018 roku, jej efektem będzie uporządkowanie rynku ropy i paliw w Polsce oraz wzmocnienie potencjału zintegrowanych spółek.

Połączenie PERN i OLPP jest wynikiem analiz funkcjonowania rynku energetycznego oraz koniecznych zmian zwiększających jego efektywność. Celem projektu jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki temu powstanie podmiot posiadający większe możliwości inwestycyjne oraz zdolność do szybszego reagowania na zmiany rynkowe. Zwiększy się także siła przetargowa i zakupowa PERN, co przyczyni się do optymalizacji kosztów.

Obecnie w obu Spółkach toczą się rozmowy dotyczące porozumień społecznych zmierzające do uregulowania kluczowych kwestii pracowniczych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!