OLPP bije kolejne rekordy wydań paliwa na transport samochodowy

Po ponad roku od wprowadzenia tzw. „pakietu paliwowego” nadal widzimy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wydania paliwa na transport samochodowy, a także wzrost liczby transportów. Nasze Bazy nieustannie biją kolejne rekordy.

Zmiany legislacyjne pozwalające ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy na rynku paliwowym weszły w życie 1 sierpnia 2016 roku. Obecnie możemy więc porównać funkcjonowanie pakietu paliwowego w sierpniu i wrześniu 2016 r. z tym samym okresem w bieżącym roku. Zestawiając sierpień i wrzesień 2016 roku z sierpniem i wrześniem 2017 roku widać wzrost wydań paliwa na transport samochodowy o 16%. To kolejny rekord wydań na transport samochodowy, który oznacza coraz lepsze funkcjonowanie rynku paliwowego.

Porównując ilość transportów we wrześniu 2016 i 2017 roku, zarejestrowanych w naszych Bazach Paliw, widać wzrost o 14% w Bazie Paliw nr 1 pod Łodzią, o 22% w Bazie Paliw nr 2 pod Bydgoszczą oraz o 24% w Bazie Paliw nr 5 pod Warszawą. Średnio we wrześniu 2017 roku odnotowaliśmy 14% wzrost transportów samochodowych w naszej Spółce w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Tak efektywne działanie naszej Spółki, to zasługa nie tylko wprowadzonych ponad rok temu zmian legislacyjnych, ale także pracy i zaangażowania całego Zespołu, który tworzy OLPP.

Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!