O Trójpaku paliwowym na Konferencji Nafta-Gaz-Chemia

20 września 2017 r. w Warszawie odbyła się XV edycja Konferencji Nafta-Gaz-Chemia , w której udział wziął Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu „OLPP”.

Podczas panelu ,,Rynek detaliczny paliw przyszłości – po szarej strefie i przed e-mobility” uczestnicy rozmawiali o perspektywach rozwoju rynku paliwowego oraz o zmianach regulacyjnych w tym obszarze.

Goście spotkania zgodnie stwierdzili, iż istotną kwestią na rynku paliw są wprowadzone rozwiązania legislacyjne – pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet przewozowy – nazywane „Trójpakiem paliwowym”.

– Możemy odnotować duży wzrost obrotu paliwami na rynku uczciwej konkurencji. Od 1 sierpnia do końca 2016 roku nastąpił wzrost obrotu paliw na naszych bazach o 23 proc. Tendencję wzrostową widzimy także w pierwszy półroczu tego roku. Na wiosnę wzrost ten wynosił ponad 30 proc. – mówił Prezes „OLPP” Paweł Stańczyk.

Prezes zaznaczył także, że pod względem wyników miniony sierpień był dla „OLPP” rekordowym miesiącem.

Podczas rozmowy poruszona została także kwestia połączenia Spółek „OLPP” i PERN.

– Nasze spółki są na etapie późnego narzeczeństwa. To duży projekt rządowy, które zlecił nam minister Naimski. Jesteśmy na finalnym etapie. Synergia między nami jest tak silna, że nie możemy bez siebie funkcjonować – podkreślił Prezes Paweł Stańczyk.

W spotkaniu wziął udział także Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!