Zakres usług

Analizy paliw płynnych

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. dysponuje siecią akredytowanych laboratoriów, które oferują:

 • systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów na każdym etapie składowania w bazach paliw,
 • wykonywanie badań zleconych, dotyczących jakości paliw, biopaliw i biokomponentów,
 • pobieranie próbek paliw, biopaliw i biokomponentów,
 • badania arbitrażowe,
 • prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach,
 • inne usługi laboratoryjne – zgodnie z potrzebami Klientów,
 • specjalistyczne doradztwo związane z jakością paliw oraz interpretacją wyników analiz.

Służąc wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów, swoje usługi kierujemy do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników różnego rodzaju paliw płynnych.

Laboratoria OLPP wykonują badania:

benzyna
olej napędowy
olej opałowy
estry metylowe kwasów tłuszczowych – FAME
etanol

Analizy z zakresu ochrony środowiska i środowiska pracy

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. dysponuje  Pracownią Ochrony Środowiska w Laboratorium na terenie Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej k/Bydgoszczy.

Laboratorium w Nowej Wsi Wielkiej wykonuje usługi na terenie całego kraju w zakresie:

Pobieranie próbek:

 • ścieków
 • wód podziemnych
 • wód opadowo-roztopowych
 • gleby
 • na stanowiskach pracy.

Badań fizyko-chemicznych:

 • ścieków: oczyszczonych, surowych, po stopniach technologicznych itp.
 • wód: podziemnych (wody piezometryczne), pitnych, studziennych,  technologicznych, opadowo-roztopowych itp.
 • gleby
 • na stanowiskach pracy: czynniki fizyczne (hałas, oświetlenie elektryczne), czynniki chemiczne (węglowodory, metale, tlenek węgla, wolna krystaliczna krzemionka), zapylenie.

Pracownia Ochrony Środowiska gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie swojej pracy; uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, w badaniach biegłości, międzylaboratoryjnych oraz poprzez zakupy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i aparatury pomiarowej najnowszej generacji.

Zakres usług – badania gleby
Zakres usług – badania ścieków i wody
Zakres usług – badania środowiska pracy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!