Akredytacja

Laboratoria OLPP posiadają certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, co potwierdza:

 • wiarygodność wyników badań w obszarach związanych z jakością paliw oraz bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem
 • wysoką jakość świadczonych usług oraz kompetencji personelu

Laboratoria OLPP uzyskały potwierdzenie swoich kompetencji do wykonywania określonych badań przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji, co potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 387.

Zakres akredytacji – zmiana 27.02.2017

Polityka jakości i cele:

 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną i wymaganiami prawnymi w celu zapewnienia naszym klientom realizacji ich wymagań,
 • stosowanie nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz wysokiej klasy odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia,
 • zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach,
 • systematyczną kontrolę jakości badań poprzez udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych oraz stosowanie narzędzi statystycznych,
 • systematyczne szkolenia i stwarzanie pracownikom warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • utrzymywanie zasad bezstronności i niezależności oraz poufności i ochrony informacji klientów,
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Jakości i procedurach systemu zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie efektywności wdrożonego systemu zarządzania,
 • współpracę z innymi laboratoriami o wysokich kwalifikacjach technicznych poprzez czynny udział w pracach i kreowanie działalności Sekcji POLLAB-PETROL Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!