Zarząd

Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., a także członek Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Od wielu lat związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku był zastępcą prezydenta Miasta Ostrołęki. Odpowiadając m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne.

Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.

W latach 2002-2006 związany ze stołecznym samorządem – był przewodniczącym Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, przewodniczył również komisji planowania i budżetu.

Od dnia 1 lipca 2016 roku na stanowisku p.o. Prezesa Zarządu Spółki „OLPP” sp. z o.o. Od 6 września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. 16 września 2016 roku powołany w skład Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Interesuje się gospodarką zrównoważonego rozwoju. Trenuje wschodnie sztuki walki, a w wolnym czasie podróżuje.

Mateusz Henryk Wodejko, Członek Zarządu ds. finansowych

Członek Zarządu ds. finansowych „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. od 16 maja 2016 r.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

Do czasu powołania na funkcję Członka Zarządu „OLPP” sp. z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiśle Park Sp. z o.o. – spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska, UKNF, NBP, PGNiG S.A. i Urzędzie m.st. Warszawy.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym z zakresu rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, prawa podatkowego, zamówień publicznych, ochrony informacji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!