Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Rafał Miland

Wiceprzewodniczący – Aleksander Zawisza

Członek Rady Nadzorczej – Natalia Ścięgosz

Sekretarz – Konrad Balcerski

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!