Dla mediów

Media kontakt:

Barbara Gorzelak
Główny Specjalista ds. Komunikacji

Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860-74-54
mail: barbara.gorzelak@olpp.pl

Dodatkowe informacje:
info@olpp.pl

PRESS KIT
Logotypy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!