Firma

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

PERN S.A. posiada 100% udziałów w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087428,
NIP 526-18-05-923,
REGON 012667887,
kapitał zakładowy w kwocie 390 739 000,00 zł

OLPP Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!