Dokumenty i instrukcje

Z dniem 01.05.2015 r. wszedł w życie, przyjęty uchwałą Zarządu OLPP sp. z o.o. „Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw OLPP przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 2”, który szczegółowo określa sposób postępowania, odpowiedzialność i obowiązki Przewoźnika, Kierowcy oraz OLPP w procesie samoobsługowego odbioru paliw na bazach obrotowych oraz odbioru paliw z baz bez samoobsługi (magazynowych).
Z dniem wejścia w życie w/w regulaminu traci moc „Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw OLPP przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych”, z dnia 05 .11.2012 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw OLPP przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych – wydanie 2 z 1 maja 2015 r.

Wniosek o zgłoszenie Kierowcy – CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu – CDOK

Instrukcja Warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Baz Paliw Spółki OLPP w zakresie autocystern” – załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik Nr 4 Taryfikator kar.pdf

Instrukcja ruchu osobowo-materiałowego i pojazdów – załącznik nr 5 do Regulaminu

Wersje aktywne wniosków:

Wniosek o zgłoszenie kierowcy – załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek o zgłoszenie pojazdu – załącznik nr 2 do Regulaminu

Instrukcje wypełniania wniosków:

Instrukcja wypełniania wniosku o zgłoszenie kierowcy

Instrukcja wypełniania wniosku o zgłoszenie pojazdu

Zmiana okresu przejściowego na składanie wniosków i oświadczeń – szczegóły w aktualnościach.

Instrukcje:

Instrukcja Kiosku Multimedialnego dla Kierowcy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!